Betontechnisch onderzoek

Vogel Belgium voert betontechnisch onderzoek uit volgens de hoogste normen. Wij hebben alle expertise in huis om betonnen constructies te onderzoeken op eventuele gebreken.

Het probleem

Een betonconstructie kan door veel verschillende oorzaken beschadigen. Vooraf aan het uitvoeren van herstelwerkzaamheden is vaak een onderzoek noodzakelijk om de oorzaak van de schade te kunnen achterhalen. Hierdoor kan deze bij de bron aangepakt worden. Ook moet voor een goed hersteladvies de ernst en de hoeveelheid van de schade vaak eerst in kaart gebracht worden.

De oplossing

Van galerijen tot gevelbanden, van dakconstructies tot kolommen of een betonvloer vanuit de kruipruimte. Vogel kan voor al deze constructies een betontechnisch onderzoek uitvoeren.

Een betononderzoeksrapport is belangrijk voor het aanvragen van een herstelofferte. Of als bewijsstuk dat uw vloer inderdaad schadevrij is tijdens een koop-verkoop-situatie.

Duidelijk beeld en advies

Bij betontechnisch onderzoek voeren wij een nauwkeurige, uitgebreide visuele inspectie van het beton uit op gebreken en schadekenmerken (roestvlekken, scheuren, afgedrukte betondekking). Daarbij vermelden wij de omvang van de schade (in strekkende meters en/of vierkante meters).

Kortom, een overzichtelijk, objectief, gedetailleerd en duidelijk beeld van de staat van het gehele object.

Verder hoort bij een onderzoek natuurlijk een eindrapportage met de inspectie- en meetresultaten in tabelvorm, een hersteladvies en de urgentie waarmee maatregelen genomen dienen te worden. Hiermee bent u verzekerd van een degelijk advies betreffende uw betonconstructie.

Naast een visuele inspectie hebben wij de mogelijkheid om verschillende metingen uit te voeren om meer te weten te komen over de eventuele oorzaak en ernst van de aangetroffen schadekenmerken.

Wij hebben zowel de kennis als de benodigde equipment in huis voor onder andere:

  • Het vaststellen van de resterende wapeningsdiameter ter plaatse van voorkomende schades met afgedrukte betondekking.
  • Het meten van carbonatatie, betondekking en betonkwaliteit.
  • Het nemen van chloridemonsters om het chloridegehalte in het beton te bepalen. Het chlorideprofiel in de betondelen wordt vervolgens op basis van de boorstofmonsters in het laboratorium bepaald middels de RCT-methode.
  • Het uitvoeren van potentiaalmetingen om non-destructief het corrosieproces in kaart te kunnen brengen van vooraf geselecteerde betonnen onderdelen.