Kathodische bescherming

Vogel is al jaren marktleider in het langdurig beschermen van nieuwbouw en bestaande (beton)­constructies tegen schade als gevolg van corrosie (roest).

Samen met onze Nederlandse collega’s maakt Vogel sinds 1987 daarbij gebruik van ‘Kathodische Bescherming’ (KB). Dit is een innovatieve, hoogwaardige techniek die zeer effectief kan worden ingezet bij allerlei typen beton­constructies zoals viaducten, bruggen, tunnels, kademuren, monumenten, zwembaden, vloeren, galerijflats en industriële bouw.

Kathodische bescherming is een moderne hightech techniek in de betonwereld. We focussen ons hierbij op het verlagen van de potentiaal van uw beton. Bij Vogel Belgium gebruiken wij deze techniek om beton te beschermen tegen wapeningscorrosie. Wat dit inhoudt en vooral wat onze oplossing hiervoor is, leest u hieronder.

Het probleem

Schade aan beton ontstaat door verschillende oorzaken. In de meeste gevallen ontstaat de schade door carbonatatie. Dit heeft te maken met de veroudering van het beton. Een andere veel voorkomende oorzaak is de invloed van chlorides. Chloride kunt u (ongemerkt) gebruiken bij het gebruik van zout ten behoeve van gladheidsbestrijding.

Beide schadetypes veroorzaken corrosie van het wapeningsstaal. Chloride werkt als versneller bij het schadeproces. Om die reden moeten wij dit dus uit het beton verwijderen. Dit zorgt voor veel hak- en breekwerk. Soms is dit dan ook nodig op locaties die in principe nog geen visuele schade vertonen.

Bij Vogel Belgium kunnen wij ons voorstellen dat u daar niet op zit te wachten. Gelukkig kunnen wij dat voorkomen met kathodische bescherming. 

De oplossing: kathodische bescherming

Kathodische bescherming wordt veelal afgekort als KB. Het is een hightech beschermingstechniek die zorgt voor een economische en duurzame oplossing. Vogel Belgium’s kathodische bescherming brengt het KB-systeem aan op uw betonconstructie. Hiervoor maken we gebruik van de meest geavanceerde technieken. Het resultaat van het systeem is het stoppen van het voortschrijdende schadeproces in uw betonconstructie.

Wij kunnen het KB-systeem toepassen op onder andere:

  • Balkenconstructies
  • Brugconstructies
  • Balkons
  • Galerij vloeren

Bij kathodische bescherming zijn geen omvangrijke saneringswerkzaamheden nodig. Dit zorgt ervoor dat in veel gevallen besparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze besparingen zullen de initiële kosten van kathodische bescherming ruimschoots dekken.

Het KB-systeem

Vogel Belgium’s kathodische bescherming zorgt ervoor dat uw constructie beschermd wordt. Het aangebrachte KB-systeem werkt volgens het volgende principe.

Het wapeningsstaal in beton fungeert bij het optreden van corrosie wisselend als kathode en anode. Hierbij zetten we op anodische plaatsen het staal om in ijzeroxide (roest).

Het principe van een kathodisch beschermingssysteem is gebaseerd op het reguleren van dit proces. Hierbij brengen we een duurzame externe elektrode aan. Deze fungeert als de nieuwe anode in het systeem. Het wapeningsstaal wordt daarmee in zijn geheel in de (beschermde) kathodefunctie gedwongen. Het resultaat daarvan is dat de corrosie stopt. Hierbij worden voortdurend elektronen en ionen uitgewisseld tussen het wapeningsstaal en de aangebrachte anode.

Door meting en monitoring is het mogelijk om de goede werking van het systeem aan te tonen. Tevens kunnen we het kathodische beschermingssysteem continu bewaken en waar nodig bijsturen. Dit kan zelfs op afstand plaatsvinden via een koppeling aan het internet.

Kathodische bescherming door Vogel Belgium n.v.

Bekijk de projecten waarbij wij kathodische bescherming hebben uitgevoerd of neem contact met ons op voor meer informatie. Wij bieden graag een oplossing voor uw betonproblemen!

Veel gestelde vragen

Wat wordt verstaan onder opoffering /galvanisch?

Dit type KB-systeem is zelfregulerend en kan verder niet worden bij- of afgesteld. De beschermende werking van het onedele metaal t.o.v. het (wapenings)staal is een natuurlijk proces die te vergelijken is met de werking van een batterij. Er zijn hiermee geen verbruikskosten voor de eindgebruiker. Zolang de anode zich opoffert en de kleine stroom loopt, kan het (wapenings)staal niet corroderen. Het systeem kan op de werking worden beoordeeld wanneer hier de benodigde voorzieningen voor worden geïnstalleerd.

Wat wordt verstaan onder opgedrukte stroom?

Zolang er voldoende stroom loopt, kan het staal niet corroderen (roesten). Voor deze KB-systemen geldt dat er een lage gelijkspanning (in de regel tussen de 2 en 10 Volt) wordt opgelegd tussen de pluspool (anode) en minpool (kathode). Deze spanning is ongevaarlijk voor mens en dier en veroorzaakt geen verstoringen in de omgeving. De benodigde beschermstroom per oppervlak is laag, waardoor het vermogen van het systeem eveneens laag is. Normaliter is het benodigde vermogen voor de bescherming ca. 1 à 2 Watt per 100m2 beton. Inclusief de aansturingsinstallatie (tot ca. 10 W) is het totale verbruik en daarmee de verbruikskosten beperkt.

Wat wordt verstaan onder monitoring van een KB-systeem?

Verdere monitoring en inspectie van kathodische beschermingssystemen worden, op basis van NEN-EN-ISO 12696 ‘Kathodische bescherming van staal in beton’ en CUR-Aanbeveling 45’ Kathodische bescherming van wapening in betonconstructies’, geadviseerd gedurende de gebruiksperiode van het systeem en is mede noodzakelijk i.v.m. de verstrekte garanties. De toepassing van KB in combinatie met traditioneel betonherstel zal in dit project resulteren in langdurig duurzame reparaties met 10 jaar garantie op het uitgevoerde betonherstel. Middels de monitoring wordt het systeem, volgens genoemde normen, regelmatig geïnspecteerd, bij- en afgesteld om de juiste hoeveelheid stroom te leveren. De opdrachtgever ontvangt jaarlijks een rapportage waarin verslag wordt gedaan van de resultaten van de monitoring en inspectie.