Betonvloer reparatie Flevobeton Castricum

Vogel heeft in Castricum de begane grondvloeren van ruim 270 woningen duurzaam hersteld.

Betonschade aan Flevobeton

Door onvoldoende kwaliteit van de betondekking op het wapeningsstaal in combinatie met carbonatatie van het beton is door de jaren heen betonschade ontstaan aan de Flevobeton vloerelementen die in deze woningen in de jaren 70 van de vorige eeuw zijn toegepast. Daarom was de betonvloer reparatie echt nodig.

800 ondersteuningsconstructies

In totaal zijn er meer dan 800 ondersteuningsconstructies geplaatst om de draagkracht van de vloerelementen op te kunnen vangen. Deze groep vloerelementen voldeden constructief niet meer aan de gestelde eisen.

4,5 kilometer galvanische zinkanodes

Daarnaast is er ruim 4,5 kilometer aan galvanische zinkanodes aangebracht om het corrosieproces van de wapening in de overige aangetaste vloerelementen te stoppen. Voor het hier toegepaste kathodische beschermingsysteem is geen externe stroombron nodig. Bewoners ondervinden daardoor in de toekomst geen overlast door bijvoorbeeld jaarlijks terugkerende controles.

Naast het onderhoud aan de Flevobeton vloerelementen zijn ook alle aanwezige ophangbeugels van het leidingwerk onder de vloeren vervangen door RVS beugels. Tot slot zijn alle kruipruimtes voorzien van bodemisolatie om het klimaat en leefcomfort van de woningen te verbeteren.

Zo min mogelijk overlast

Door een goede samenwerking en een strakke planning is het gelukt om alle werkzaamheden in slechts 16 weken te realiseren waardoor eventuele overlast voor de bewoners in deze wijk tot een minimum beperkt is gebleven.