Hydrodemolition Nijkerkerbrug

Als onderdeel van de totale renovatie van de Nijkerkerbrug heeft Vogel hydrodemolition werkzaamheden uitgevoerd. Het betonoppervlak onder het asfalt bleek op enkele locaties in slechte staat. Nadat het asfalt was verwijderd heeft onze robot, de Aquacutter 410V, op de vooraf gemarkeerde locaties het slechte beton verwijderd en tevens ruimte gemaakt voor de zinkanodes die voor de kathodische bescherming gaan zorgen.

Uitgangspunt van Rijkswaterstaat was dat het voorbijrijdende verkeer geen hinder onderving van de werkzaamheden. Dit is opgelost door een verrijdbare tent te plaatsen die de stoomvorming tegenging en om afleiding van de automobilist te voorkomen.

Na het saneren van een brugvlak kon het rupsvoertuig samen met de afscherming naar het volgende vlak worden gereden. De hogedrukunit van 2500 bar stond op een trailer en was dus ook verplaatsbaar op het werk.

Om te voorkomen dat het spuitwater in de Nijkerkernauw zou stromen werden de hemelwaterafvoeren en andere openingen tijdelijk dichtgezet. Ook werd er gebruik gemaakt van zandzakken om dammen te creëren. Achter deze dammen kon het water en betonresidu makkelijk worden weggezogen naar onze filterunit die het water filterde alvorens het werd geloosd op het riool aan de wal.

Door gebruik te maken van de robot met afgeschermde lans kon het hydrodemolition werk veilig en efficiënt worden uitgevoerd naast het drukke verkeer op de brug.