KBC-Toren – Antwerpen

De Boerentoren in Antwerpen, officieel de KBC-toren, dateert uit 1931. Dit op één na hoogste gebouw van Antwerpen (98 meter) krijgt na 80 jaar een grondige renovatie. Vogel Kathodische Bescherming en de Vlaamse restaurateur Verstraete-Vanhecke hebben hiervoor de opdracht gekregen van de KBC Group.

Niet eerder heeft in België (alsook in Nederland) een KB-renovatie van een monument plaatsgevonden van deze omvang.

De staalstructuur van de toren is aangetast door corrosie. Vogel KB behandelt en beschermt deze tegen corrosie door in de voegen van de natuurstenen gevel circa 7.300 Ebonex-anodes van titaniumoxide aan te brengen, waarop vervolgens stroom wordt gezet. Dit principe staat bekend als kathodische bescherming. De anodes hebben een levensduur van meer dan 100 jaar.
Hoofdaannemer Verstraete-Vanhecke is verantwoordelijk voor de restauratie van de natuurstenen gevel.

In het voortraject hebben Vogel KB en Verstraete-Vanhecke samen met de opdrachtgever in een bouwteam een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van KB voor het stoppen van de schade in de KBC-toren. Na twee jaar testen – van 2010 tot 2012 – met vier anodetypes en diverse uitvoeringsvarianten, heeft men gekozen voor de meest “slimme”, economische en duurzame anode en toepassing. Teneinde de minste schade aan de natuurstenen gevel te veroorzaken worden in de voegen Ebonex-anodes van titaniumoxide ingebracht. Hiervoor heeft de KBC Group bij de Vlaamse overheid subsidie aangevraagd en verkregen, waarna eind 2013 de aanbesteding kon plaatsvinden. Na prekwalificatie heeft de opdrachtgever het project onderhands aanbesteed bij vier partijen. In nauwe samenwerking met Verstraete-Vanhecke heeft Vogel KB het werk gegund gekregen.