Groot risico bij balkon-/galerijvloeren

Bent u eigenaar van een appartement in een galerijflat die gebouwd is tussen 1955 en 1970 en is uw complex voorzien van zogeheten ‘uitkragende galerijvloeren’? Dan loopt u mogelijk een groot risico: de galerijvloeren kunnen spontaan afbreken. Onderzoek naar het draagvermogen is dus absoluut noodzakelijk.

In Leeuwarden (NL) ging het in 2011 mis: daar brak zomaar een galerijplaat af van een flatgebouw. Ook elders in het land zijn problemen gemeld, bijvoorbeeld in Den Haag (NL) en omgeving, waar de betonconstructie van 58 flatgebouwen moet worden onderzocht. Bij één gebouw moeten mensen afstand houden als ze met z’n tweeën over de galerij lopen. Springen of zware spullen versjouwen wordt ook afgeraden.

Verplichte inspectie

De Nederlandse overheid eist dat alle risico vloeren voor 1 juli 2017 geïnspecteerd zijn door een gespecialiseerd bureau, conform de regels zoals omschreven in de CUR aanbeveling 248. U bent als eigenaar verplicht een verklaring te bezitten waarin verklaard wordt dat de vloeren voldoen aan de gestelde eisen.

VVUV systeem

Herstel van het probleem was tot dusver meestal een zaak van veel hak- en breekwerk. Dat hoeft nu niet meer.
Vogel B.V. ontwikkelde een innovatieve en effectieve methode om het draagvermogen van de vrijuitkragende balkon- en galerijvloeren te herstellen: het VVUV systeem. Zonder ingrijpende maatregelen! En u kunt gewoon in uw appartement blijven wonen terwijl het werk wordt uitgevoerd.Na het toepassen van deze methode is de galerijvloer weer veilig. Dat kunnen we garanderen doordat we het systeem uitgebreid hebben getest.

Kostenbesparend en zo min mogelijk overlast

De toegankelijkheid van galerij en balkon voor de bewoners blijft optimaal en de overlast wordt tot een minimum beperkt. Bovendien worden de vloeren, in tegenstelling tot verankeringssystemen die IN het vloeroppervlak worden geboord en gehakt, niet tijdens applicatie belast met extra gewicht, waardoor veelal stempelwerk achterwege kan blijven. Dit brengt een enorme kostenbesparing met zich mee. Het boren van de gaten gebeurt met diamantboren waardoor het boren nagenoeg geluidsarm wordt uitgevoerd. Er zijn meerdere praktijkvoorbeelden waarbij de bewoners totaal niets hebben gemerkt van de uitgevoerde werkzaamheden. Voor mensen in ploegendienst, pasgeboren baby’s etc. is dit zeer welkom. Voor het VVUV-systeem is absoluut geen hak- en breekwerk in uw galerij- of balkonvloer nodig. De dekvloer en/of vloercoating worden niet beschadigd.

Project in uitvoering

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om op een project in uitvoering kennis te maken met de daadwerkelijke overlast op de werkplek.

Direct contact met onze specialisten?