Vloeistofdichte vloeren

Ondernemingen zijn verplicht maatregelen te treffen om het verontreinigen van de bodem te voorkomen. Dit staat In het Activiteitenbesluit, waarin voor alle ondernemingen de milieuregels zijn opgenomen. Het aanbrengen van vloeistofdichte voorzieningen is één van deze maatregelen.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit Bodemkwaliteit schrijft voor dat de vloeistofdichte voorzieningen moeten worden uitgevoerd volgens het daarvoor aangewezen normdocument, de BRL 7700.

Vogel B.V. is gecertificeerd volgens de BRL 7700 – Aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen.

Dit procescertificaat omvat het gecertifieerd repareren van betonvloeren welke in het kader van de NRB, de Nationale Richtlijn Bodembescherming, als vloeistofdicht zijn aangemerkt.

 Protocollen

De BRL 7700 bestaat uit een aantal protocollen die de aanleg of het herstel van een vloeistofdichte voorziening omschrijven:

  • prefab betonnen elementen (protocol 7701)
  • beton (protocol 7702)
  • bitumineus materiaal (protocol 7703)
  • een kunstharsgebonden beschermlaag (protocol 7704)
  • vloeistofdichte voegafdichtingen (protocol 7711)

Vogel B.V. is gecertificeerd voor de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig de protocollen 7704 en 7711. Zusterbedrijf Mourik te Groot-Ammers is gecertificeerd overeenkomstig de protocollen 7701 en 7702. Vogel kan dus ook werkzaamheden onder deze protocollen verrichten.

Heeft Vogel B.V. een vloeistofdichte voorziening hersteld overeenkomstig de protocollen 7704 en 7711, dan kan door Vogel een Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC) of een Bewijs van Herstel Onder Certificaat (BHOC) worden verstrekt. Deze verklaring is voor de opdrachtgever voldoende bewijs dat de voorziening aan de eisen voor een vloeistofdichte voorziening voldoet.

Vloeistofkerende vloeren

Naast vloeistofdichte vloeren zijn er ook vloeistofkerende vloeren. Bij vloeistofkerende vloeren worden te nemen maatregelen afgesproken met de handhavende milieudienst. De daar uit voortvloeiende maatregelen worden weer uitgevoerd onder de BRL 7700.

Complexe materie! Voor een nadere toelichting kunt u contact met ons opnemen.

Direct contact met onze specialisten?