Betonrenovatie Berkenflat Groningen

In 2017 heeft Vogel Kathodische Bescherming meegewerkt aan een grote betonrenovatie ter plaatse van de Berkenflat in Groningen. Het is een complex met in totaal 117 woningen.

Bouwteamverband

Omdat het project complex was, is er in de voorfase voor gekozen om bij het uitwerken van de plannen in bouwteamverband te werken. Vervolgens werd Vogel KB als betonspecialist en KB-specialist uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Binnen het team zijn techniek, kosten en planning vroegtijdig en veelvuldig besproken en overlegd. Hierdoor kon er uiteindelijk bij de uit­voering zo efficiënt en snel mogelijk gewerkt worden, met een minimum aan hinder.

Goede communicatie

De woningen van de Berkenflat worden nagenoeg uitsluitend bewoond door senioren. Mede daarom was het streven om de bewoners zo min mogelijk overlast te bezorgen van de uit te voeren werkzaamheden. Een goede communicatie en een duidelijke planning waren daarom binnen dit project extra belangrijk.

Kathodische bescherming Berkenflat Groningen

Diverse werkzaamheden, waaronder kathodische bescherming

De werkzaamheden bestonden voor Vogel KB uit:

  • Betonreparatie en saneren.
  • Aanbrengen kathodische bescherming op de diktekanten, de dakrand en een aantal platen en consoles
  • Alle geleidende coating overlagen met een 2 componenten systeem van Sikkens
  • Verwijderen van de Stabag roosters (Opplus systeem ten behoeve van de senioren woningen)
  • Het aanbrengen van brugvoegen
  • Het coaten van de vloeren met het Sikafloor 415 systeem
  • Terugplaatsen van de Stabag roosters op nieuwe, kunststof balken van 90 x 90 cm dik die een duurzaamheid hebben van 50 jaar

Alle werkzaamheden zijn binnen de gestelde termijn en tot volle tevreden­heid van de opdrachtgever door Vogel KB uitgevoerd.

De afstand tot de werklocatie in Groningen is voor de meeste werknemers van Vogel KB 2 tot 3 uur rijden. Dit heeft deze mensen er echter niet van weerhouden om aan dit mooie project te werken en een goed eindresultaat neer te zetten. Vogel KB heeft hierbij laten zien dat zij ook buiten haar regio prima in staat is om grote projecten efficiënt en succesvol uit te voeren.