Kwaaitaalvloer betonreparatie winkelcentrum Leiden

In 2013 is een groot deel van de begane grondvloer van Winkelcentrum De Kopermolen in Leiden voor het eerst uitgebreid geïnspecteerd op schadekenmerken door een daarin gespecialiseerd onderzoeksbureau.

Risicovloer, type kwaaitaal

Het winkelcentrum is gebouwd in een risicoperiode (jaren ’70) voor wat betreft geprefabriceerde betonnen vloeren. Uit het onderzoek is gebleken dat als begane grondvloer in het winkelcentrum inderdaad een risicovloer is toegepast, namelijk het type Kwaaitaal. Eén van de typerende schadekenmerken, chlorideschade (ook wel betonrot), werd ook daadwerkelijk aangetroffen. De schade was destijds gelukkig nog beperkt zonder constructief gevaar. Sindsdien is de vloer van tijd tot tijd gemonitord teneinde eventuele schadetoename goed inzichtelijk te houden.

Betonreparatie zonder overlast

In 2018 besloot men definitief de vloer te laten herstellen om eventuele problemen in de toekomst voor te zijn. Chlorideschade breidt zich immers verder uit zolang er niks aan gedaan wordt. Vogel Kathodische Bescherming B.V. is benaderd om een offerte te maken en daarbij een plan uit te werken.  De uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden moest met zo min mogelijk overlast voor de winkeliers en het winkelend publiek worden uitgevoerd. Hiervoor is een ontgravingsplan opgesteld om de gehele vloer via een beperkt aantal toegangsgaten van buitenaf volledig bereikbaar te maken, zonder hierbij de veiligheid van het uitvoerend personeel in gevaar te brengen uiteraard. Op deze manier is op een subtiele wijze de gehele betonvloer hersteld zonder enige vorm van overlast. De vloer is waar nodig versterkt door deze aan de onderzijde van verzinkt stalen ondersteuningsconstructies te voorzien, welke de draagkracht van de beschadigde vloerelementen actief overneemt.

 

 

 

 

Kathodische bescherming

Vloerelementen met (vooralsnog) lichte of geringe schadekenmerken hebben we gerepareerd met cementgebonden mortel. Vervolgens zijn deze voorzien van een kathodisch beschermingssysteem. Dit is belangrijk om het corrosieproces van de wapening (de oorzaak van de betonschade) een halt toe te roepen. Zo kan de begane grondvloer van het Winkelcentrum De Kopermolen in Leiden er weer jaren tegenaan en kan iedereen met een gerust hart zijn inkopen blijven doen.